A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Горбівський заклад дошкільної освіти "Пролісок" Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

Кадрове забезпечення в ЗДО "Пролісок"

                                      Кадрове забезпечення в ЗДО "Пролісок"

   Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація закладу дошкільної освіти “Пролісок” приймає на роботу тільки педагогів, які мають середню спеціальну, неповну та повну вищу педагогічну освіту. Заклад дошкільної освіти “Пролісок” повністю укомплектований педагогічними кадрами та технічним персоналом. Підбір педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і в роботі колективу в цілому. При комплектації груп педагогічними працівниками намагаємось враховувати психологічну сумісність педагогів, рівень їх професіоналізму, досвід роботи, ділові якості. Кількість працівників (фізичних осіб): всього — 27, з них:
директор - 1
педагогічних працівників – 13
медичних працівників - 1
технічного персоналу - 12

Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:
5 педагогів мають вищу освіту;
3 педагогів неповну вищу освіту;
7 педагогів — середню спеціальну освіту;

Категорії, кількість:
Вища категорія 2
І категорія 2
ІІ категорія 0
Спеціаліст 8
Звання вихователь-методист 2
Кваліфікаційний розряд педагогів від 10-14.

   Кількість штатних одиниць, навантаження, оплата праці регламентується штатним розписом, тарифікаційними списками, затвердженими згідно вимог. У ЗДО “Пролісок” розроблені та затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки для всіх посад, з якими кожний працівник ознайомлений при прийомі на роботу. Щорічно розробляються та погоджуються з колективом графіки:
- роботи працівників (на навчальний рік, затверджені наказом);
-відпусток працівників (на календарний рік), за погодженням з профспілковим комітетом.
        Облік робочого часу здійснюється щоденно у табелі встановленого зразка.

   Трудові книжки ведуться відповідно до "Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"; зберігаються відповідно вимог; обліковуються у книзі обліку руху трудових книжок.                Організаційні питання діяльності закладу вирішуються на виробничих нарадах, зборах трудового колективу та батьків, засіданнях профспілкового комітету. Питання, які розглядаються, та контроль за їх виконанням фіксуються у протоколах.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора